Message about protect data

Noteikumi un nosacījumi

1. Pirms sākt lietot SIA ''Pt grupa'' (reģistrācijas Nr.  40003982609, Juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 16A, LV-1010 ) interneta vietni www.gipermarket.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.gipermarket.lv lietošanas noteikumus.2.Ar interneta vietni www.gipermarket.lv tiek saprasta SIA „Pt grupa” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.gipermarket.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.3. Apmeklējot interneta vietni www.gipermarketa.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.gipermarket.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.5. Informējam, ka SIA „Pt grupa” interneta vietnē www.gipermarket.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.gipermarket.lv lietošanas laikā.6.SIA „Pt grupa” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.gipermarket.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.gipermarket.lv.7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.gipermarket.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.8. Interneta vietnes www.gipermarket.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „Pt grupa” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.gipermarket.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.9. Lai kļūtu par interneta vietnes www.gipermarket.lv reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.gipermarket.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.10. Katram interneta vietnē www.gipermarket.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.gipermarket.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.11. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.gipermarket.lv par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).12. SIA „Pt grupa” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.gipermarket.lv lietošanas laikā.13. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „Pt grupa” interneta vietnē www.gipermarket.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.gipermarket.lv kontaktpersonu.

interneta vietnē www.gipermarket.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

14. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.gipermarket.lv norādīto kārtību.

15. Neizmantojiet interneta vietnē www.gipermarket.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „Pt grupa” ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.gipermarket.lv lietošanas noteikumiem.

16. Pieprasot SIA „Pt grupa" vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz pasūtījumā norādītā e-pasta adresi vai sazinoties ar SIA „Pt grupa", zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz www.gipermarket.lv tālruni 27855000

17. SIA „Pt grupa”, konstatējot interneta vietnē www.gipermarket.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „Pt grupa” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā 1. Pirms sākt lietot SIA ''Pt grupa'' reģistrācijas Nr.  40003982609, Juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 16A, LV-1010) interneta vietni www.gipermarket.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.gipermarket.lv lietošanas noteikumus.2.Ar interneta vietni www.gipermarket.lv tiek saprasta SIA „Pt grupa” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.gipermarket.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.3. Apmeklējot interneta vietni www.gipermarketa.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.gipermarket.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.5. Informējam, ka SIA „Pt grupa” interneta vietnē www.gipermarket.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.gipermarket.lv lietošanas laikā.6.SIA „Pt grupa” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.gipermarket.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.gipermarket.lv.7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.gipermarket.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.8. Interneta vietnes www.gipermarket.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „Pt grupa” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.gipermarket.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.9. Lai kļūtu par interneta vietnes www.gipermarket.lv reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.gipermarket.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.10. Katram interneta vietnē www.gipermarket.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.gipermarket.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.11. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.gipermarket.lv par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).12. SIA „Pt grupa” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.gipermarket.lv lietošanas laikā.13. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „Pt grupa” interneta vietnē www.gipermarket.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.gipermarket.lv kontaktpersonu.

interneta vietnē www.gipermarket.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

14. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.gipermarket.lv norādīto kārtību.

15. Neizmantojiet interneta vietnē www.gipermarket.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „Pt grupa” ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.gipermarket.lv lietošanas noteikumiem.

16. Pieprasot SIA „Pt grupa" vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz pasūtījumā norādītā e-pasta adresi vai sazinoties ar SIA „Pt grupa", zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz www.gipermarket.lv tālruni 27855000

17. SIA „Pt grupa”, konstatējot interneta vietnē www.gipermarket.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „Pt grupa” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

18. Interneta vietnes www.gipermarket.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.gipermarket.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.gipermarket.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.gipermarket.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.gipermarket.lv starpniecību.

19. Interneta vietnē www.gipermarket.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „Pt grupa” īpašums.

20. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „Pt grupa” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SIA „Pt grupa" ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par www.gipermarket.lv un SIA „Pt grupa" sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, rediģējot šo informāciju savā lietotāja profilā, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: info@gipermarket.lv

Par interneta vietnes www.gipermarket.lv lietošanas noteikumiem.

21. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

22. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

23. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.gipermarket.lv pieder tikai un vienīgi SIA „Pt grupa”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „Pt grupa” un trešajām personām.

24. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „Pt grupa”, skatiet mājas vietnes www.gipermarket.lv sadaļā „Kontakti”.

 


 

Interneta veikalā GIPERMARKET.LV apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Lai arī vairumā gadījumu attēlos redzamie produkti atbilst to izskatam dabā, tomēr vēlamies informēt, ka tie ir ražotāja veidotie fotoattēli un GIPERMARKET.LV nenes atbildību par krāsu, formas vai citu raksturlielumu neatbilstību.

Ja pēc preču ievešanas noliktavā klients nav sasniedzams (telefoniski, e-pastā vai pa pastu), tad prece tiek uzglabāta 3 mēnešus. Pēc šī perioda GIPERMARKET.LV patur tiesības rīkoties ar preci pēc vajadzības.

Jebkurus attēlus no GIPERMARKET.LV interneta vietnes aizliegts publicēt bez administrācijas piekrišanas. 

GIPERMARKET.LV sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Preču cenas norādītas EUR. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.255 "Par distances līgumu".